Digitalna odgovornost

 


Izazovi digitalizacije: Digitalna odgovornost Konica Minolte 

 

Živimo u jednom od najprosperitetnijih vremena u ljudskoj povijesti. U isto vrijeme, čovječanstvo se suočava s ogromnim izazovima i promjenama zbog digitalizacije, jer digita koji lizacija mijenja način naživimo i radimo. Klimatske promjene, veliko onečišćenje, umiruće vrste, migracije samo su neki od naših globalnih održivih izazova. Ali i naše okruženje koje se mijenja i održivi izazovi na koje možemo utjecati i oblikovati ih. Ovdje korporacije igraju središnju ulogu. Konica Minolta priznaje svoju odgovornost i aktivno je oblikuje u okviru svoje korporativne digitalne odgovornosti
 


Konica Minolta svoju digitalnu odgovornost shvaća kao dobrovoljnu predanost održivosti koja također uzima u obzir svoje utjecaje na okoliš i društvo zbog digitalizacije. Osim toga, tvrtka se dobrovoljno zalaže za istovremeno postizanje održivih ciljeva kao i očuvanje ekološke i društvene egzistencije današnjih i budućih generacija koje se ostvaruju kroz digitalna rješenja.

Konica Minolta se fokusira na četiri ključna područja djelovanja oko korporativne digitalne odgovornosti:
 

Odgovornost za podatke: Prekoračenje zakonskih zahtjeva

 

Pravni zahtjevi i standardi koji se odnose na zaštitu podataka i informacijsku sigurnost, kao i hakerski/cyber napadi i skimming zahtijevaju odgovornu upotrebu osobnih podataka. No Konica Minolta svoju odgovornost prema podacima shvaća ne samo kao obvezu poštivanja zakonskih zahtjeva i standarda za zaštitu podataka i osiguravanje sigurnosti informacija, već i kao dobrovoljno, pažljivo i odgovorno rukovanje osobnim podacima. Tvrtka to čini zbog svog etičkog razumijevanja zaštite podataka, kao i zbog toga što je ljudsko pravo zaštititi vlastite podatke. Konica Minolta stoga želi osigurati privatnost i zadržati suverenitet osobe nad vlastitim podacima i otiskom u digitaliziranom svijetu.

Stoga, Konica Minolta:

 • Postavlja globalnu politiku zaštite osobnih podataka koja nadilazi GDPR
 • Ima menadžere za koordinaciju zaštite podataka u svakoj zemlji u Europi
 • Uspostavila upravljanje informacijskom sigurnošću
 • Svojim kupcima nudi sigurnosna rješenja kao što je bizhub SECURE, na primjere
 • Primjenjuje "pristup 360°" uključujući i sigurnosne treninge


Društvene inovacije: Za društveni boljitak


Digitalizacija ima potencijal "promijene igre" za društveni boljitak. Predstavlja priliku za poboljšanje procesa, usluga i proizvoda kako bi se smanjili negativni utjecaji na naš ekosustav i društvo. Konica Minolta je uvjerena da društvene inovacije i digitalna tehnologija trebaju služiti čovječanstvu i planetu. Svojim inovativnim kapacitetom tvrtka podupire društvo da se uhvati u koštac s društvenim izazovima u razmjeru i brzini koja je bila nezamisliva prije uspona digitalnih tehnologija. Stoga je Konica Minolta opredijeljena za korištenje inovativnih kapaciteta i digitalnih tehnologija za realizaciju ciljeva održivog razvoja UN-a do 2030. godine.
Konica Minolta je, primjerice, realizirala projekte kao što su:
 • Promicanje novih poslovnih razvoja kroz osnovne tehnologije i otvorene inovacije
 • Promicanje razvoj poslovanja u pet poslovnih inovacijskih centara (BIC) 
 • Uključuje najsuvremenije digitalne tehnologije u svoje temeljne tehnologije
 • Podržava reformu korporativnog stila rada
 • Koristi digitalnu tehnologiju za smanjenje utjecaja komercijalnog tiska na okoliš
 

Digitalno onečišćenje: Minimiziranje količine


Konica Minolta razmatra negativne utjecaje na okoliš uzrokovane korištenjem digitalnih tehnologija. Tvrtka priznaje izazove povezane s digitalizacijom kao što je digitalno onečišćenje. Jedan od glavnih oblika digitalnog onečišćenja naziva se 'spavano onečišćenje', što je posljedica pohrane e-pošte. To je veliki doprinos klimatskim promjenama i svaka pojedina osoba tome pridonosi.

U svrhu smanjenja digitalnog zagađenja Konica Minolta:
 • Koristi obnovljivu energiju
 • Osigurava pametno hlađenje podatkovnih centara
 • Kompenzira neizbježne emisije CO2
 • Ima pristup cirkularne ekonomije
 

Pristupačnost i digitalna uključenost: Digitalne tehnologije za svakoga


Konica Minolta želi digitalnu tehnologiju učiniti dostupnom ljudima bez obzira na njihovu dob, spol i tjelesno oštećenje te je predana digitalnoj inkluziji. S ciljem da doprinese dobrobiti našeg društva.

Kako bi digitalne tehnologije bile dostupne i omogućile digitalnu inkluziju Konica Minolta:
Koristi digitalne tehnologije unutar tvrtke kako bi poboljšala ravnotežu između posla i života, kao što su, na primjer, rješenja koja omogućuju mobilnije radno okruženje.
Nudi digitalnu ekspertizu u društvene svrhe, npr. partnerstvo s The Big Issue, britanskim uličnim novinama.
Svojim univerzalnim dizajnom jamči pristup svima

KONTAKTIRAJTE NAS