Uvjeti i odredbe za upotrebu

 

1. Valjanost i opseg primjene uvjeta i odredbi za upotrebu

Svaka upotreba mrežne stranice www.konicaminolta.eu (u nastavku teksta "mrežna stranica") tvrtke Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH (u nastavku teksta "Konica Minolta") i usluga dostupnih na toj mrežnoj stranici dopuštena je samo na temelju sljedećih Uvjeta i odredbi za upotrebu. Pristupajući mrežnoj stranici ili jednoj od podstranica korisnik prihvaća valjanost trenutne verzije Uvjeta i odredbi za upotrebu. Ako se korisnik ne slaže sa svima ili nekom od uvjeta i odredbi, ne treba upotrebljavati mrežnu stranicu.
Konica Minolta zadržava pravo na buduću promjenu ili ažuriranje ovih Uvjeta i odredbi bez zasebne prethodne obavijesti.
 

2. Ponuđene usluge

Sadržaj i informacije dostupne na Konica Minolta mrežnoj stranici namijenjene su za komercijalne svrhe.
Konica Minolta ima pravo obustaviti ili ograničiti rad cijele ili dijela mrežne stranice u bilo kojem trenutku i ne može zajamčiti kako će mrežna stranica ili na njoj ponuđen sadržaj biti trajno dostupan, bez prekida ili bez ikakvih izmjena.
 

3. Opseg primjene

Sadržaj i informacije dostupne na mrežnoj stranici namijenjene su isključivo za osobno informiranje korisnika i za osobne, nekomercijalne svrhe korisnika te ih nije dopušteno preuzimati, kopirati, obrađivati ili distribuirati u privatne ili komercijalne svrhe. Ovime nije obuhvaćen samo sadržaj namijenjen za preuzimanje i izričito označen kao takav. Korisniku je također dopušteno ispisati dijelove mrežne stranice za osobnu upotrebu.

Konica Minolta izričito ističe kako je sadržaj mrežne stranice, npr. tekst, slike, grafike, zvukovi i raspored, zaštićen zakonom za zaštitu autorskih prava ili sukladno drugim ugovorima za zaštitu intelektualnog vlasništva te da su nazivi proizvoda, marke i nazivi tvrtki upotrijebljeni na mrežnoj stranici zaštićeni zakonom o trgovačkim markama za odgovarajuće pravne vlasnike. Stoga je svaka upotreba tog sadržaja bez prethodnog pisanog odobrenja za upotrebu tvrtke Konica Minolta zakonski zabranjena.
 

4. Jamstvo, odgovornost

Sadržaj mrežne stranice odražava informacije i tehnologije dostupne u trenutku objavljivanja. Konica Minolta nije odgovorna za cjelovitost, ispravnost ili ažuriranost sadržaja mrežne stranice. Sadržaj mrežne stranice može povremeno odstupati od trenutnog stanja, poglavito u slučaju promjene osobina proizvoda tvrtke Konica Minolta ili promjena zahtjeva za njihovu primjenu. Nadalje, tvrtka Konica Minolta nije odgovorna za osiguravanje usklađenosti sadržaja mrežne stranice sa željenom svrhom korisnika. Konica Minolta i njeni zaposlenici nisu odgovorni za bilo koju vrstu gubitka ili šteta za korisnika koje mogu nastati zbog, ili se povezati s upotrebom, mrežne stranice ili bilo koje njene podstranice. U slučaju kažnjivog prekršenja jedne od osnovnih ugovornih obveza, odgovornost se ograničava na predvidljivu štetu uobičajenu za ovaj ugovor.

Kada je tvrtka Konica Minolta sukladno zakonskim odredbama odgovorna bez ograničenja, to se ne primjenjuje u slučaju zlonamjernog djelovanja ili grube nepažnje, ili u slučaju ozljede, smrti ili narušavanja zdravlja uslijed povrede obaveza za koje je odgovorna tvrtka Konica Minolta ili za odgovornosti obuhvaćene njemačkim Zakonom o sigurnosti proizvoda.
 

5. Veze na druge mrežne stranice

Na nekim dijelovima mrežne stranice hiperveze ("veze") usmjeravaju na druga mjesta drugih pružatelja usluga koja mogu sadržavati dodatne ili dopunske informacije koje korisniku mogu biti zanimljive. Odabirom takve veze napuštate Konica Minolta mrežnu stranicu.
Konica Minolta ne može utjecati na trenutačni ili budući sadržaj mrežnih stranica trećih strana. Konica Minolta stoga sadržaj mrežnih stranica trećih strana, na koje usmjerava vezom, ne smatra vlastitim sadržajem. Odgovornost Konica Minolte za sadržaj tih mrežnih stranica trećih strana stoga se isključuje, osim ako tvrtka Konica Minolta nije bila svjesna bilo koje zakonske povrede sadržaja pri postavljanju veze na vlastitu stranicu.
 

6. Obveze korisnika

Korisnik mrežne stranice pri svakoj upotrebi mrežne stranice ili na njemu dostupnog sadržaja obvezuje se na praćenje i poštivanje primjenjivih zakonskih uvjeta.

Korisniku nisu dopuštene radnje ili primjene postupaka ili softvera koji mogu uzrokovati izmjenu, oštećenje ili ometanje mrežne stranice, njenog rada ili njenog sadržaja. To se također primjenjuje na djelovanje koje namjerno može povećati opterećenje tehničke infrastrukture mrežne stranice.
 

7. Primjenjivo zakonodavstvo, sudska nadležnost

Upotreba ove mrežne stranice i primjena ovih Uvjeta i odredbi za upotrebu podložna je njemačkom zakonodavstvu.

Ako je korisnik trgovac ili pravna osoba pod javnim pravom, ili ako nema opću sudsku nadležnost u Njemačkoj, za upotrebu mrežne stranice ili ovih Uvjeta i odredbi za upotrebu nadležan je sud u Hanoveru.