KORPORATIVNA ODRŽIVOST

 

Stvaramo nove vrijednosti za odživi svijet 

Konica Minolta ima jasnu predanost održivosti sa svojom korporativnom filozofijom „Stvaranje nove vrijednosti“. To znači da tvrtka ne stvara samo ekonomsku vrijednost već i društvenu vrijednost kroz inovacije – za poslovanje i ljude – i na kraju za održivi svijet. 
 

Ciljevi održivog razvoja (eng. Sustainable Development Goals, SDGs): Najbolji svjetski plan za izgradnju boljeg svijeta za ljude i naš planet


Strategija Konica Minolte za održivost podrazumijeva postizanje ciljeva održivog razvoja (SDGs). 17 ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih naroda najbolji su svjetski plan za izgradnju boljeg svijeta za ljude i naš planet do 2030. Oni se bave globalnim izazovima s kojima se suočavamo, kao npr. siromaštvo, nejednakost, klima, bioraznolikost, mir i pravda
  


Konica Minolta Europe provela je temeljitu analizu 17 ciljeva održivog razvoja radi optimizacije održivosti njihovih aktivnosti, s posebno pozornošću na europsku razinu Kao rezultat toga, šest ciljeva stavljeno je u fokus Konica Minolta Business Technologies Europe koje su u skladu s globanim SDG Konica Minolta menađmentom.

 
Climate-Action.png
Responsible-Production-and-Consumption.png
Gender-Equality.jpg
Decent-Work-and-Economic-Growth.png
Partnerships-for-the-Goals.png
Quality-Education.png

Borba protiv klimatskih promjena: Plan Konica Minolte za dostizanje SDGa

Klimatske promjene jedna su od najneposrednijih globalnih briga. Uz 17 ciljeva održivog razvoja (SDG) Ujedinjeni narodi su razvili globalnu holističku strategiju kako bi uspješno krenuli u borbu protiv klimatskih promjena. Ciljevi održivog razvoja su širok okvir s definiranim ciljevima koji se bave problemima na ekološkoj i društvenoj razini. Kao dio svoje strategije održivosti, Konica Minolta slijedi ciljeve održivog razvoja.


S Eco Vision 2050 Konica Minolta posvećuje posebnu pozornost smanjenju emisije CO2, recikliranju i biološkoj raznolikosti

Eco Vision 2050 dugoročni je plan Konica Minolte za postizanje održive budućnosti. Sastoji se od tri glavna cilja:


80% smanjenje emisija CO2 tijekom životnog ciklusa proizvoda do 2050. u usporedbi s fiskalnim razinama iz 2005.
Promicati recikliranje i učinkovito korištenje ograničenih resursa Zemlje;

Promicanje obnove i očuvanja biološke raznolikosti.

 

 

Saznajte više o Konica Minolta Eco Vision 2050 strategiji u CSR reportu:
 

Ispunite društvene odgovornosti i pridonesite širem društvu: naši etički standardi

Osim cilja Konica Minolte i Eco Vision 2050, njezine aktivnosti na području održivosti vođene su Poveljom korporativnog ponašanja. Tvrtka se izričito obvezuje na odgovornost ne samo za postizanje napretka, već i za ispunjavanje svojih društvenih odgovornosti i doprinos širem društvu koje uključuje ne samo kupce, investitore i zaposlenike Konica Minolte, već i lokalno stanovništvo, socijalno ugrožene ljude i marginalizirane skupine. Konica Minolta predana je djelovanju u skladu s međunarodnim društvenim normama kao što su Globalni dogovor Ujedinjenih naroda i Opća deklaracija o ljudskim pravima.
 

Naše aktivnosti vezane uz okoliš vođene su našom Politikom zaštite okoliša

Konica Minolta je definirala skup ključnih načela upravljanja okolišem, koja su utvrđena u njezinoj Europskoj politici zaštite okoliša. Politika je u skladu s Poveljom korporativnog ponašanja i korporativnom filozofijom.
 


Naše pridržavanje globalnih načela, povelja i normi

Konica Minolta poštuje međunarodna načela, povelje i norme, također je i potpisnica dobrovoljnih globalnih organizacija.

Načela, povelje i norme u vezi s CSR-om koje Konica Minolta podržava ili poštuje:
Organizacije povezane s CSR-om u kojima Konica Minolta sudjeluje ili je potpisnik:
 
we-support-un-global-compact.png

Naša usklađenost s europskim propisima


 

Štoviše, Konica Minolta posluje u skladu sa europskim zakonima i propisima:


 

 

Zakon o modernom ropstvu:

U skladu sa Zakonom o modernom ropstvu Ujedinjenog Kraljevstva iz 2015. i Kalifornijskim Zakonom o transparentnosti u lancu opskrbe iz 2010., Konica Minolta navodi da je poduzela mjere kako bi osigurala da se ropstvo i trgovina ljudima ne odvijaju ni u jednom od njezinih lanaca opskrbe i u bilo kojem dijelu poslovanja. Više informacija u izjava o transparentnosti.

 


 

Otpad električne i elektroničke opreme (WEEE):

Konica Minolta posluje u skladu s EU direktivom WEEE i donijela je mjere za zbrinjavanje otpadne električne i elektroničke opreme u Europi.

 


 

Registracija, evaluacija, autorizacija i ograničenje kemikalija (REACH):

Konica Minolta posluje u skladu s regulatornim okvirom EU REACH koji zahtijeva registraciju i upravljanje svim kemijskim tvarima koje se koriste u poduzećima u skladu s njihovim uvjetima uporabe kako bi se osigurala sigurna procjena kemijskih tvari.

 

Paket kružnog gospodarstva:

Paket kružnog gospodarstva skup je mjera za poticanje europske tranzicije prema kružnom gospodarstvu, poticanje globalne konkurentnosti, poticanje održivog gospodarskog rasta i stvaranje novih radnih mjesta. Konica Minolta poduzima mjere za potporu ostvarenju cilja europskog kružnog gospodarstva.

.


 

Europski dobrovoljni sporazum za tiskare (EVAP):

Europski dobrovoljni sporazum za tiskare utvrđuje niz ciljeva koje treba ispuniti za sve proizvode koji se prodaju na tržištu EU-a. Zahtjeve za energetsku učinkovitost i dostupnost dvostranog ispisa mora zadovoljiti najmanje 90% prodanih proizvoda. Sporazum također ima za cilj smanjiti utjecaj opreme za snimanje na okoliš – kako dizajnom tako i pomaganjem kupcima da donesu informirani izbor tijekom kupnje i korištenja opreme. Osnovana je 2011. godine. Potpisnica ovog ugovora je Konica Minolta.

 

Ograničenje određenih opasnih tvari (RoHS):

Konica Minolta posluje u skladu s EU direktivom RoHS koja ograničava (uz iznimke) upotrebu šest opasnih materijala u proizvodnji različitih vrsta elektroničke i električne opreme.

Direktiva o eko dizajnu

Konica Minolta posluje u skladu s relevantnom EU direktivom o ekološkom dizajnu koja pruža dosljedna pravila za poboljšanje ekološke učinkovitosti proizvoda na razini cijele EU.

 

Direktiva o baterijama:

Konica Minolta posluje u skladu s Direktivom o baterijama EU koja regulira proizvodnju i odlaganje baterija u Europskoj uniji s ciljem poboljšanja ekoloških učinaka baterija i akumulatora.

 

Antimonopolski zakoni:

Konica Minolta poduzima korake kako bi se pridržavala antimonopolskih zakona i pruža obrazovanje usklađeno sa zakonima i poslovnim okruženjem svake regije

 

Certificiran prema međunarodnim standardima: Konica Minolta sustav upravljanja okolišem (EMS)

Konica Minolta Europe’s Environmental Management System (EMS) certificiran je prema međunarodnoj normi ISO 14001:2015. Osnovan je u lipnju 2017. EMS je sustav i baza podataka tvrtke koja integrira postupke i procese za obuku osoblja, praćenje, sažimanje i izvješćivanje o specijaliziranim informacijama o ekološkoj učinkovitosti za unutarnje i vanjske dioničare Konica Minolte. Također, njezine europske podružnice Italija, Portugal, Španjolska, Danska, Švedska, Bugarska, Nizozemska i UK kao i sve tvornice Konica Minolta posjeduju certifikat ISO 14001:2015.  

 

Smanjite utjecaj na okoliš tijekom životnog ciklusa proizvoda u lancu opskrbe

Konica Minolta predana je smanjenju utjecaja na okoliš tijekom životnog ciklusa proizvoda, od planiranja i razvoja do nabave i proizvodnje, distribucije, prodaje i servisa, prikupljanja i recikliranja. Sve faze životnog ciklusa proizvoda pažljivo se prate analizom općeg ulaza i izlaza, energetske učinkovitosti i učinkovitosti resursa, recikliranja i sprječavanja otpada, te su u skladu sa svim relevantnim propisima o zaštiti okoliša i sigurnosti.

Konica Minolta nije predana samo izravnom ispunjavanju svojih odgovornosti, u smislu neposrednog utjecaja vlastitih proizvoda i usluga na okoliš. Također se zalaže za održivost duž opskrbnog lanca, temeljenu na odnosima povjerenja sa svojim dobavljačima. Konica Minolta zahtijeva od svojih poslovnih partnera da u svom poslovanju uzmu u obzir pitanja rada (ljudska prava), etiku, okoliš, sigurnost i zdravlje. Tvrtka također poduzima korake za rješavanje sukoba mineralnih problema, nastojeći spriječiti kršenje ljudskih prava u konfliktnim područjima iz kojih potječu mineralni resursi koji se koriste u njezinim proizvodima.
 

Priznanje od strane međunarodne zajednice

Konica Minolta je također međunarodno prepoznata od zbog svoje predanosti održivosti.

 Istaknuti investicijski indeksi:
Listopad 2019.: Uključena u Dow Jones Sustainability World Index održivosti 8 godinu zaredom


Rujan 2019.: Uključena u FTSE4Good Index neprekidno od 2003. i FTSE Blossom Japan Index od njegovog osnivanja 2017.


Rujan 2019.: Uključena u uzastopne MSCI ESG Leaders indekse od 2010.


Siječanj 2018.: Uključena u Morningstarov indeks društveno odgovornog ulaganja

Procjene međunarodnih agencija za ocjenjivanje CSR-a:
 

SAM-sustainability-award.jpg

Veljača 2019.: Rangirana u zlatnoj klasi 2019. za korporativnu održivost od straneRobecoSAM
ecovadis-2018.png


Prosinac 2018.: Zlatna medalja za priznanje u EcoVadis 2018 ratingu za održivostLipanj 2019.: Odabrana za investicijski svemir Ethibel Pioneer i Ethibel ExcellenceSrpanj 2018.: Prvorazredan status njemačkog ISS-oekoma (ranije oekom Research AG)Listopad 2017.: Odabrana tvrtka na Climate A Listi, najviša ocjena po CDP-u

Dokazano etiketama: Konica Minolta postavlja industrijski standard u zaštiti okoliša diljem svijeta

Konica Minolta postavlja standarde industrije širom svijeta u području zaštite okoliša. Certifikacija tvrtke u mnogim slučajevima zapravo ide dalje nego što je potrebno – kao što pokazuje certifikacija njezine oznake.

Ove etikete uključuju:

  • Plavi anđeo: 1992. godine Konica Minolta uređaji bili su prvi laserski uređaji za kopiranje koji su ikada dobili ovaj certifikat. Gotovo svi uredski uređaji koji se trenutno prodaju u Njemačkoj sada nose ovu oznaku. Svi uređaji koji se prodaju izvan Njemačke u skladu su sa zahtjevima ove stroge njemačke oznake.

 
 
  • ECO LEAF: Konica Minolta pruža podatke o utjecaju  na okoliš svoje uredske opreme putem ECO LEAF-a. ECO LEAF japanska je oznaka koja pruža informacije o utjecaju proizvoda na okoliš, na temelju kvantitativnog mjerenja ekološke učinkovitosti kroz cijeli životni ciklus proizvoda, od nabave sirovina do proizvodnje, prodaje, uporabe, zbrinjavanja i recikliranja.

 

 

  •  Odstranjivanje boje: uklanjanje tinte ili tonera s papira ključno je za proizvodnju recikliranog papira. To je zajamčeno Konica Minolta Simitri® HD tonerom, koji je postigao vrhunske rezultate u INGEDE testu uklanjanja mastila.

 

 

  • Otpornost na morsku vodu: Britanski standard za etikete i boje osigurava da će otisci preživjeti određeno vrijeme izloženi morskoj vodi.
 
  • Dodir s hranom: Zahvaljujući ekološkim svojstvima Simitri tonera, TÜV Rhineland ga je prepoznao kao 100% bezopasnog kada je u kontaktu s hranom. Ovaj certifikat o sigurnosti hrane stvara nove mogućnosti za korištenje, uključujući pakiranje hrane i ispis naljepnica za hranu.

 

  •  Autentičnost dokumenta od strane PTS-a: U Njemačkoj postoji Pravilnik za odvjetnike i javne bilježnike (DONot), § 29, koji daje okvir za onemogućavanje manipulacije ispisima. Dokumenti trebaju biti vrlo fini i detaljni. Također, svaki pokušaj promjene sadržaja otisaka mora biti vidljiv. Većina Konica Minolta uređaja u stanju je ispuniti ove kriterije.