Globalna zaštita osobnih podataka

Prije velikih promjena propisa za zaštitu osobnih podataka u EU Grupa Konica Minolta najavila je svoju politiku Globalne zaštite podataka kako bi se i dalje odlikovala jednom od globalno najboljih praksi u ovom području.

Napredna politika najavljena je prije predstavljanja Opće uredbe o zaštiti podataka EU (General Data Protection Regulation, GDPR) koja se primjenjuje od 25 svibnja 2018. Opisana kao najvažnija promjena propisa o osobnim podacima u 20 godina, uredba GDPR obuhvaća opsežne promjene za tvrtke – tvrtke iz EU i izvan nje koje obrađuju osobne podatke stanovnika EU – značajnim povećavanjem prava i zaštite pojedinaca.

Preuzmite politiku Globalne zaštite osobnih podataka:
Politika Globalne zaštite osobnih podataka​
 

Politika Globalne zaštite osobnih podataka

Kao rastuća globalna tvrtka uključena u razna poslovna područja, mi, Grupa Konica Minolta, povjerenje naših kupaca, poslovnih partnera službenika i zaposlenika prepoznajemo kao najvažniju imovinu. U grupi Konica Minolta također prihvaćamo da uz ponudu najboljih proizvoda i usluga također trebamo ispunjavati najviše standarde usklađenosti i socijalne odgovornosti.

U grupi Konica Minolta predani smo poštivanju privatnosti naših kupaca, poslovnih partnera, službenika i zaposlenika te zaštiti osobnih podataka naših kupaca, poslovnih partnera, službenika i zaposlenika.
 

Opseg i primjenjivost ove politike

Ova politika primjenjuje se na nas, tvrtku Konica Minolta, Inc. (“Konica Minolta”) i sve udružene tvrtke (“tvrtke grupe”) te naše službenike i zaposlenike. “Udružene” u ovom slučaju znači da Konica Minolta može izravno ili neizravno prisilno provesti primjenu ove Politike temeljem izglasane većine, većine predstavnika u menadžmentu ili sporazuma. Konica Minolta i tvrtke grupe (“grupa Konica Minolta”) sukladno ovoj Politici uspostavljaju i provode unutarnja pravila poput propisa i postupaka.

Ovom Politikom zadani su osnovni principi za zaštitu podataka i sigurnosni standardi za grupu Konica Minolta te se osigurava usklađenost s primjenjivim nacionalnim i međunarodnim zakonima za zaštitu podataka diljem svijeta. Stoga sadrži međunarodno priznate principe zaštite podataka koji ne zamjenjuju, nego nadopunjavaju odgovarajuće nacionalne zakone o zaštiti podataka i privatnosti (“nacionalno zakonodavstvo”). To znači da se u nedostatku odgovarajućeg nacionalnog zakonodavstva, ili ako su zahtjevi nacionalnog zakonodavstva niži od onih iz Politike, mora poštivati sadržaj ove Politike. S druge strane, nacionalno zakonodavstvo ima prednost u slučaju sukoba s ovom Politikom ili ako nacionalno zakonodavstvo propisuje strože zahtjeve od onih u Politici.

Ova Politika obuhvaća sve obrade osobnih podataka. U državama u kojima su podaci pravnih osoba podjednako zaštićena kao i osobni podaci, ova Politika istovjetno se primjenjuje na podatke pravnih osoba. Anonimni podaci, npr. za statističke procjene ili studije, nisu obuhvaćeni ovom Politikom.
 

Principi obrade osobnih podataka u
grupi Konica Minolta

 
 • Zakonitost, poštenje i transparentnost
  Osobni podaci skupljat će se i obrađivati na zakonit, pošten i transparentan način kako bi se zaštitila individualna prava osoba čiji se podaci obrađuju.
 • Ograničenje na specifičnu upotrebu
  Osobni podaci skupljat će se samo za izričito navedene i zakonite svrhe i neće se obrađivati na način nespojiv s tim svrhama.
 • Točnost podataka / ažuriranost podataka
  Osobni podaci bit će točni i, kada je to potrebno, ažurirani. Grupa Konica Minolta bez zadrške će poduzeti sve razumne korake za brisanje ili ispravljanje netočnih podataka.
 • Ekonomičnost podataka / minimiziranje podataka
  Osobni podaci bit će prikladni, relevantni i ograničeni na ono neophodno. Osobni podaci neće se spremati dulje nego što je to potrebno.
 • Prava osoba čiji se podaci obrađuju
  Grupa Konica Minolta poštuje prava svih osoba čiji se podaci obrađuju, što uključuje pravo na pristup njihovim podacima, pravo na ograničenje obrade ili brisanje te pravo na točnost. Grupa Konica Minolta pružit će jasne i nedvosmislene informacije o načinu i svrsi skupljanja i obrade podataka osoba čiji se podaci obrađuju.
 • Brisanje
  Grupa briše osobne podatke koji više nisu potrebni za svrhe za koje su prikupljeni ili u slučaju kada pri povlačenju pisanog pristanka nema drugih legitimnih svrha za obradu.
 • Sigurnost obrade / sigurnost podataka
  Osobni podaci obrađivat će se na siguran način. Sukladno opasnosti poduzet će se tehničke i organizacijske mjere za zaštitu od neovlaštene obrade ili izmjene te od gubitka, uništenja, neovlaštenog objavljivanja ili pristupa poslanim, spremljenim ili na drugi način obrađenim podacima. Grupa Konica Minolta osigurat će trajnu cjelovitost, dostupnost, povjerljivost i autentičnost. Grupa Konica Minolta osigurat će otpornost naših sustava i usluga za obradu osobnih podataka. U slučaju nezgode grupa Konica Minolta bit će i mogućnosti na vrijeme ponovno uspostaviti dostupnost i pristup podacima.
 • Zaštita podataka dizajnom i zadanim postavkama
  Grupa Konica Minolta poduzet će odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bi osigurala da se, sukladno zadanim postavkama, obrađuju samo osobni podaci neophodni za pojedinu svrhu obrade. Princip zaštite podataka dizajnom i zadanim postavkama pratit će se i tijekom razvoja novih proizvoda.
 • Odgovornost
  U svim aktivnostima obrade mora postojati odgovornost. Grupa Konica Minolta je odgovorna i može prikazati usklađenost.
 

Organizacija zaštite podataka grupe Konica Minolta

Svaka tvrtka iz grupe Konica Minolta treba imenovati obučenu osobu koja je odgovorna za primjenu i pridržavanje prethodno navedenih principa.

Pogledajte naša priopćenja za tisak:
https://newsroom.konicaminolta.eu
 

Kontakt

Ako imate pitanja o zaštiti podataka, u bilo kojem trenutku možete se obratiti službeniku za zaštitu podataka u našoj tvrtki.


Frau Dr. Frederike Rehker
Službenica za zaštitu podataka tvrtke Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Datenschutzbeauftragte Konica Minolta Business Solutions Deutschland
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telephone: +49 (0)511 7404-0
E-pošta: dataprotection(at)konicaminolta.eu
 

Dodatna preuzimanja