PrintShop Mail Connect


Komunikacija jedan na jedan za ispis i e-poštu


Ova moćna VDP (Variable Data Publishing) aplikacija prilagođena je davateljima usluga ispisa i korporacijskim reprografskim odjelima koji žele usluge promotivne komunikacije jedan na jedan, dok istovremeno nastoje biti svestrani kroz usvajanje izravnih marketinških mogućnosti.

PrintShop Mail Connect ima prednosti personaliziranog komunikacijskog alata, u samo jednom koraku omogućuje istovremenu komunikaciju jedan na jedan za ispis i e-poštu, može uključivati i jednostavne i složene VDP dokumente. Za razliku od sličnih alata na tržištu gdje su mogućnosti slanja e-pošte samo naknadno dodane, PrintShop Mail Connect kreiran je na temelju najnovijih web-tehnologija.

Intuitivan i jednostavan za upotrebu, PrintShop Mail Connect pomaže u poboljšanju poslovnih procesa, povećava produktivnost i profitabilnost te pruža zanimljive nove prilike za ostvarenje prihoda.


PrintShop Mail Connect – radni proces

PrintShop Mail Connect

PrintShop Mail Connect

Marketing jedan na jedan

  • Jednostavna implementacija digitalne isporuke
  • Paralelno ispisivanje i e-pošta

Integracija u radne procese ispisa

  • Podrška za postavke specifične za uređaj

Višekanalna komunikacija

  • Objedinjen podatkovni model
  • Lakoća upotrebe
  • Istinski višekanalno rješenje
  • Komunikacija s klijentima jedan na jedan
  • Upotreba novih komunikacijskih trendova

Preuzmite brošuru kako biste imali sve informacije o aplikaciji.

Printshop Mail Connect brošura (en)