Dispatcher Paragon


Učinkovito upravljanje troškovima s optimiranim ispisom


Danas sve organizacije – bilo da je riječ o manjim tvrtkama, korporativnom okruženju, javnoj organizaciji ili obrazovnoj ustanovi – nastoje biti što transparentnije i pratiti svoje troškove. Jedan preduvjet je precizan pregled svih ispisa kako bi se, kada god je to moguće, odgovarajući troškovi povratili timovima, odjelima i pojedinačnim korisnicima. Dispatcher Paragon tvrtke Konica Minolta savršena je aplikacija za to.


Dispatcher Paragon – radni proces

Upravljanje budžetom i kvotom

Upravljanje budžetom i kvotom
 • Jednostavna dodjela budžeta: administrator različitim korisnicima može dodijeliti individualne budžete – čime se ograničavaju aktivnosti ispisa određenih korisnika radi održavanja kontrole nad troškovima ispisa, kopiranja, skeniranja i faksiranja.
 • Periodičko ponovno postavljanje budžeta: budžetima dodijeljenima pojedinim korisnicima i grupama korisnika najlakše se upravlja automatskim ponovnim postavljanjem ili doplatom u navedenim intervalima; tako se administrator oslobađa svakodnevnog zadatka. I dalje je moguće ručno ponovno postavljati i mijenjati budžete ili kvote, čime se omogućuju iznimni zadaci ispisa.
 • Sustav plaćanja: Dispatcher Paragon pruža niz različitih praktičnih opcija za nadoplatu korisničkih računa:
  • Nadoplata na blagajni: rukovatelj blagajnom skuplja novac od korisnika i potom ga dodaje na korisnički račun aplikacijom Dispatcher Paragon Cash Desk.
  • Samostalna nadoplata: korisnici na stroju za plaćanje mogu izravno uplatiti novac (kovanice i novčanice) na svoj račun.
  • Nadoplata kreditnom karticom: PayPal ili DIBS

Centralno upravljanje korisnikom i ulogom

Centralno upravljanje korisnikom i ulogom
 • Centralizirano upravljanje korisnicima: jednostavno i praktično upravljanje individualnim pravima korisničkog pristupa funkcijama kopiranja, ispisa, skeniranja faksiranja multifunkcijskih pisača.
 • Uloge korisničkog pristupa: administrator korisnicima može dodijeliti različite razine pristupa uređaju i njegovim funkcijama; razinama se jednostavno upravlja stvaranjem odgovarajućih uloga korisnika.
 • Centralizirano upravljanje provjerom identiteta: vrste prijave na uređaj obuhvaćaju potvrdu identiteta karticom, vjerodajnice korisnika i potvrda identiteta PIN kodom, a administrator određuje koja se vrsta provjere identiteta primjenjuje.

Raspodjela troškova i povrat sredstava

Raspodjela troškova i povrat sredstava
 • Bilježenje i nadzor ispisa: za jednostavno sastavljanje opsežne povijesti ispisa, sve aktivnosti ispisa u mreži moguće je pratiti u stvarnom vremenu. Ugrađeni terminal aplikacije Dispatcher Paragon osigurava detaljno bilježenje, ispisa, skeniranja i faksiranja (također moguće putem vanjskih terminala).
 • Prilagodljiva dodjela troškova: administrator može dodijeliti korisnike određenim troškovnim centrima; umjesto toga, svaki korisnik prije ispisa može zasebno odabrati troškovni centar ili projekt.
 • Zasebni izračun troškova: različite uređaje, troškovne centre i korisnike moguće je dodijeliti zasebnim popisima troškova. Stoga je čak i u heterogenoj infrastrukturi ispisa moguć točan izračun troškova ispisa.
 • Praćenje uređaja drugih proizvođača: praćenje poslova ispisa može pokrivati cijelu korporativnu infrastrukturu ispisa: također je moguće za uređaje drugih proizvođača.

Detaljno izvješćivanje o ispisu i troškovima

Detaljno izvješćivanje o ispisu i troškovima
 • Izvješća na webu: jednostavno stvaranje detaljnih pregleda i prilagodljivih izvješća koja mogu pokrivati sve aktivnosti pojedinih korisnika ili korisničkih grupa; to omogućuje dugotrajan nadzor troškova na dnevnoj, tjednoj i mjesečnoj bazi.
 • Izvješća za upravljanje: automatsko sakupljanje i sakupljanje takvih izvješća na zahtjev kako bi uprava tvrtke imala opsežne preglede s detaljima o cijelom okružju ispisa u jasno strukturiranom i preglednom rasporedu.
 • Izvoz rezultata izvješća: izvoz izvješća u različitim formatima radi olakšanja ubrzanja dijeljenja rezultata.
 • Automatsko izvještavanje: funkcija planiranja kojom se u redovnim intervalima generiraju izvješća (mjesečno, kvartalno ili godišnje) za još opsežniji pregled.
Preuzmite brošuru kako biste imali sve informacije o aplikaciji!
DISPATCHER PARAGON BROŠURA (EN)