dokoni PROCESS


Automatizacija SharePoint poslovnih procesa


U današnje vrijeme sve organizacije ili poduzeća ovise o automatizaciji procesa obrade dokumenata, kao i o dinamičkim promjenama koje taj proces zahtijeva. dokoni PROCESS omogućuje poslovnim korisnicima i IT profesionalcima da brzo i jednostavno automatiziraju sve vrste poslovnih procesa, usmjeravaju zadatke i surađuju na dokumentima.

Kao sveobuhvatni modul za upravljanje sadržajem poduzeća (ECM), dokoni PROCESS jednako je koristan svima, bez obzira da li koriste fiksne ili mobilne uređaje. Odgovarajući na širok raspon zahtjeva, aplikacija pruža intuitivan dizajnerski alat za radni proces utemeljen na webu s funkcijom povlačenja i ispuštanja; omogućuje modeliranje i poboljšanje bilo kojeg jednostavnog ili složenog poslovnog procesa; povezuje se s podacima iz raznih sustava (npr. SQL, Exchange Server, Web Services); i integrira se s uslugama u računalnom oblaku utemeljenima na platformi Microsoft SharePoint.

Specifični moduli pružaju mogućnost proširenja procesa i radnih procesa na mobilne, društvene i sustave utemeljene na računalnom oblaku.


logotip dokoni PROCESSdokoni PROCESS – radni proces

dokoni PROCESS

dokoni PROCESS

Upravljanje sadržajem

  • Automatizirani poslovni procesi
  • Kreiranje "korisnički definiranih radnji"
  • Izravno povezivanje
  • Potpuna iskoristivost platforme SharePoint
  • Obrasci za radni proces utemeljeni na webu
  • Transformacija radnog procesa
  • Povezivanje s računalnim oblakom
  • Aplikacije za mobilne uređaje

Preuzmite brošuru kako biste imali sve informacije o aplikaciji.

dokoni PROCESS brošura (en)
dokoni_PROCESS_document-capture-thumbnail