Korporativna održivost

 

Naša misija

Stvaranje nove socijalne i ekonomske vrijednosti. Sve naše aktivnosti utemeljene su na Povelji o korporativnom ponašanju. U ovom dokumentu izričito se obvezujemo ne samo našoj odgovornosti postizanja rasta, nego i ispunjavanju društvenih odgovornosti i doprinosu širem društvu. 


Korporativna filozofija tvrtke Konica Minolta utemeljena je na ovoj Povelji i misijom "Stvaranje nove vrijednosti" usmjerava aktivnosti tvrtke za ostvarenje održivosti. Kreativnim idejama isporučujemo stvarnu novu vrijednost kako bismo savladali izazove koji su postavljeni pred kupce i cijelo društvo. Konica Minolta svojom filozofijom nastoji se utvrditi kao tvrtka ključna za društvo koja kontinuiranim stvaranjem nove vrijednosti donosi inovacije u svijet. Pri tome u obzir uzimamo socijalne, ekološke i ekonomske ciljeve, stoga je naša misija održivosti "Stvaranje nove vrijednosti za održiv svijet".
 

Ciljevi održivosti

Želimo doprinijeti Ciljevima održivog razvoja Ujedinjenih naroda (Sustainable Development Goals, SDG). Budući da je okoliš osnovna tema dioničara, naš dugoročni plan za ostvarenje održive budućnosti je Eco Vision 2050 oblikovan u 2009. godini. Utemeljen je na našoj filozofiji i sadrži tri glavna cilja:

 


Smanjenje emisija CO2 za 80 % kroz radni vijek proizvoda do 2050. godine u usporedbi s fiskalnim razinama u 2005. godini
Promoviranje recikliranja i učinkovite upotrebe ograničenih resursa na Zemlji;

Rad na promociji obnavljanja i očuvanja biološke raznolikosti.  

 


Politika

Na temelju razgovora s našim dioničarima i analizi materijala, tema okoliša središte je aktivnosti tvrtke Konica Minolta. Zbog toga smo definirali skup ključnih principa za upravljanje okolišom koji su ustanovljene u našoj Europskoj politici za zaštitu okoliša. Politika je usklađena s Poveljom o korporativnom ponašanju i Korporativnom filozofijom, uključujući i našu Misiju. Te tri stavke usmjeravaju naše aktivnosti za održivost, a Politika obuhvaća najkonkretnije ciljeve.

 

Usklađenost

Prema shvaćanju tvrtke Konica Minolta, "usklađenost" nije samo poštivanje nacionalnih i međunarodnih zakona, nego obuhvaća i poštivanje korporativne etike i međunarodnih korporativnih pravila. Povelja o korporativnom ponašanju tvrtke Konica Minolta oblikovana je sukladno tom shvaćanju. Definira principe koji upravljaju usklađenošću za cijelu Grupu i ključna je za upravljanje grupom. 

Smjernice Grupe Konica Minolta izražavaju njenu predanost djelovanju sukladno međunarodnim socijalnim normama kao što je Global Compact Ujedinjenih naroda (tvrtka Konica Minolta, Inc. je i potpisnik) i Opća deklaracija o ljudskim pravima. 
 

Principi CSR, Povelje i Norme koje tvrtka Konica Minolta podržava i poštuje:

 • Global Compact Ujedinjenih naroda
 • Ciljevi održivog razvoja (SDG)
 • Opća deklaracija o ljudskim pravima
 • Japanska poslovna federacija – "Povelja o korporativnom ponašanju"
 • Pravila ponašanja EICC


Grupa CSR u kojima sudjeluje tvrtka Konica Minolta:

 • Koalicija radnika u elektroničkoj industriji (Electronic Industry Citizenship Coalition, EICC)
 • Inicijativa za nabavljanje bez sukoba (Conflict-Free Sourcing Initiative, CFSI)
 • Radna grupa za odgovorno trgovanje mineralima Japanskog udruženje industrije za elektroniku i informatičke tehnologije (Japan Electronics and Information Technology Industries Association, JEITA), Radna grupa za nabavljanje bez sukoba

Uz to, usklađeni smo s Europskim zakonima i propisima primjenjivima na naše poslovanje. U nastavku su spomenuti neki od njih. 
 

Zakon o modernom ropstvu:

Prateći britanski zakon o modernom ropstvu iz 2015. i Zakon o transparentnosti u lancu nabave države Kalifornija iz 2010. tvrtka Konica Minolta izjavljuje kako je poduzela mjere za onemogućavanje robovlasništva i trgovanja ljudima u bilo kojem dijelu svojih lanaca nabave i u bilo kojem dijelu poslovanja. Više informacija dostupno je u izjavi o transparentnosti.
 

Registriranje, procjena, odobravanje o ograničenje kemikalija (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, REACH):

Regulatorni okvir EU koji zahtjeva registriranje i upravljanje svim kemijskim tvarima sukladno uvjetima za upotrebu radi sigurne procjene kemijskih tvari. Konica Minolta je usuglašena.
 

Otpadna električna i elektronička oprema (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE):

Direktiva EU; u Europi tvrtka je preuzela mjere sukladno Direktivi WEEE EU o zbrinjavanju otpadne električne i elektroničke opreme i usklađena je s tom direktivom. 
 

Paket kružnog gospodarstva:

Skup mjera za stimuliranje europskog prijelaza u kružno gospodarstvo, jačanje globalne konkurentnosti, poticanje održivog ekonomskog rasta i stvaranje novih poslova. Poduzimamo mjere koje podržavaju postizanje cilja europskog kružnog gospodarstva. 
 

Europski dobrovoljni sporazum o pisačima (European Voluntary Agreement for Printers, EVAP): 

Dobrovoljni sporazum od 2011. kojim se utvrđuje skup ciljeva koji moraju ispuniti svi proizvodi koji se prodaju na tržištu EU. Zahtjevi za energetsku učinkovitost i dostupnost obostranog ispisivanja moraju biti ispunjeni na najmanje 90 % prodanih proizvoda. Ugovorom se također nastoji smanjiti ekološki otisak opreme za obradu slike – konstrukcijom i pomažući kupcima tijekom kupovine i upotrebe opreme donositi na informacijama utemeljene odluke. Konica Minolta potpisnik je ovog sporazuma.
 

Ograničenje određenih opasnih tvari (RoHS):

Direktiva EU koja ograničava (uz iznimke) upotrebu šest štetnih materijala u proizvodnji različitih vrsta elektroničke i električne opreme. Konica Minolta ispunjava direktivu RoHS.
 

Direktiva o ekološkom dizajnu:

Direktiva EU koja za prostor cijele EU propisuje dosljedna pravila za poboljšanje ekoloških performansi proizvoda. Konica Minolta ispunjava odgovarajuće direktive o ekološkom dizajnu.
 

Direktiva o baterijama:

Direktiva EU koja regulira proizvodnju i zbrinjavanje baterija u Europskoj Uniji sa ciljem poboljšanja utjecaja baterija i akumulatora na okoliš. Konica Minolta je usuglašena.
 


 

Odgovoran vijek trajanja proizvoda i lanac nabave


Konica Minolta je posvećena smanjenju utjecaja na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda
Konica Minolta je posvećena smanjenju utjecaja na okoliš tijekom cijelog životnog ciklusa proizvoda, od planiranja i razvoja do nabave i proizvodnje, distribucije, prodaje i servisiranja, prikupljanja i recikliranja. Sve faze životnog ciklusa proizvoda pažljivo se prate pomoću analiza općeg unosa i izlaza, učinkovitosti energije i resursa, recikliranja i sprečavanja nastajanja otpada te su u skladu sa svim relevantnim propisima o zaštiti okoliša i sigurnosti.

Konica Minolta predana je održivosti u lancu nabave
Nismo samo predani izravnom ispunjavanju odgovornosti po pitanju neposrednog utjecaja naših proizvoda i usluga na okoliš. Također smo predani održivosti duž lanca nabave koja je utemeljena na odnosu povjerenja s našim dobavljačima. Konica Minolta zahtijeva od svojih poslovnih partnera da u svom poslovanju razmotre radna pitanja (ljudska prava), etiku, okoliš, sigurnost i zdravlje u svom poslovanju. Grupa također poduzima korake za rješavanje pitanja u vezi s rješavanjem konflikta, nastojeći spriječiti kršenje ljudskih prava u područjima sukoba iz kojih se dobivaju mineralni resursi korišteni u njezinim proizvodima.

 

Potražite više informacija i uvida:

Certifikacije, ocjenjivanje i rangiranje

Sustav za upravljanje okolišem tvrtke Konica Minolta Europe certificiran je sukladno međunarodnoj normi ISO 14001:2015. To prikazuje naše ambiciozne ciljeve smanjenja negativnog utjecaja na okoliš. 

Prema procjenama neovisnih organizacija, Konica Minolta, Inc. također je zaslužila međunarodne pohvale za predanost održivosti. 

Tvrtka je također uvrštena u sljedeće istaknute investicijske indekse:


 
Srpanj 2018.: Uzastopno uvrštena u indeks FTSE4Good od 2003., a u indeks FTSE Blossom Japan od njegovog osnivanja 2017.


Srpanj 2018.: Uzastopno uvrštena među predvoditelje MSCI ESG indeksa od 2010.


Siječanj 2018.: Uvrštena u indeks socijalno odgovornih investicija Morningstar


Rujan 2017.: Uvrštena u svjetski indeks održivosti burze Dow Jones

Tvrtku su procijenile sljedeće međunarodne agencije za ocjenjivanje CSR:​


 
Srpanj 2018.: Primarni status njemačkog ISS-oekom (prethodno oekom research AG)Ožujak 2018.: Odabrani za investicijsku cjelinu s oznakama Ethibel Pioneer i Ethibel ExcellenceVeljača 2018.: Svrstana u zlatnu klasu 2018. za održivost tvrtki prema izboru RobecoSAM

 Listopad 2017.: Odabrana na popis Climate A List, što je najveća ocjena organizacije CDPMedalja za priznanje razine prema ocjenjivanju održivosti EcoVadis u 2017.

Oznake

Konica Minolta u području zaštite okoliša postavlja globalne industrijske standarde. Certifikacija tvrtke zapravo u mnogim slučajevima nadilazi zahtjeve – kako je i prikazano certifikacijskim oznakama.
Te oznake obuhvaćaju: 
 

 • Plavi anđeo: Pouzdana smjernica za ekološki sigurnu kupnju. Sustavi tvrtke Konica Minolta globalno su prvi sustavi za lasersko kopiranje nagrađeni ovom certifikacijom 1992. godine. Gotovo svi uredski uređaji koji se trenutačno prodaju u Njemačkoj nose ovu oznaku. Svi uređaji, uključujući i one prodavane izvan Njemačke, ispunjavaju stroge zahtjeve za njemačku oznaku.


 
 • ENERGY STAR: Međunarodni standard za energetski učinkovitu robu široke potrošnje; vrijednost tipične potrošnje električne energije proizvoda (Typical Electricity Consumption, TEC) ključni je kriterij niske potrošnje energije. Svi uredski sustavi tvrtke Konica Minolta i gotovo svi proizvodni sustavi za ispisivanje ispunjavaju ove uvjete.
 
 
 • Kontakt s hranom: Naš je toner 100 % bezopasan u kontaktu s hranom. Zahvaljujući ekološki prihvatljivim svojstvima tonera Simitri, organizacija TÜV Rhineland potvrdila je kako je 100 % bezopasan u kontaktu s hranom. Certifikacija za sigurnost u kontaktu s hranom omogućuje nova područja primjene, uključujući pakiranje za hranu i ispisivanje naljepnica za hranu.


Dodatne pojedinosti o korporacijskim djelatnostima za održivost tvrtke Konica Minolta potražite u Izvješću CSR.

 

Obratite nam se...

...i kontaktirajte naš tim za održivost!

Pošaljite e-poštu

ContactFormWrapper