Odaberite proizvod

0 Max

EFI H1625LED

  • Hibridni pisač širokog formata – ispis na fleksibilne rola-na-rolu medije kao i krute materijale za vrhunske aplikacije
  • Tehnologija s osam razina nijansi sive i promjenjivom veličinom kapljica modela H1625 LED...

KIP 2300

KIP 7170

KIP 720

KIP 7570

KIP 7580

KIP 7590

KIP 770

KIP 7970

KIP 7980

KIP 7990

KIP 850

KIP 860

KIP 870

KIP 880

KIP 890

KIP 940

KIP 970

KIP 980

KIP 990

0 Max

EFI H1625LED

  • Hibridni pisač širokog formata – ispis na fleksibilne rola-na-rolu medije kao i krute materijale za vrhunske aplikacije
  • Tehnologija s osam razina nijansi sive i promjenjivom veličinom kapljica modela H1625 LED...

KIP 2300

KIP 7170

KIP 720

KIP 7570

KIP 7580

KIP 7590

KIP 770

KIP 7970

KIP 7980

KIP 7990

KIP 850

KIP 860

KIP 870

KIP 880

KIP 890

KIP 940

KIP 970

KIP 980

KIP 990