Odaberite proizvod

75 Max

bizhub 225i

  • Brzina A4/A3: crno-bijelo 22/8 str./min
  • Formati papira: A5-A3 i prilagođene veličine
  • Softver za upravljanje uređajima omogućava administraciju i osigurava maksimalnu dostupnost uređaja

bizhub 4000i

bizhub 4020i

bizhub 5000i

bizhub 5020i

bizhub C250i

bizhub C300i

bizhub C360i

bizhub C450i

bizhub C550i

bizhub C650i

bizhub C4050i

bizhub C3350i

bizhub C4000i

bizhub C3300i

bizhub C3320i

bizhub 185

bizhub 226

bizhub 266

bizhub 227

bizhub 287

bizhub 306

bizhub 308e

bizhub 3602P

bizhub 367

bizhub 3622

bizhub 368e

bizhub 4052

bizhub 4402P

bizhub 4422

bizhub 458e

bizhub 4702P

bizhub 4752

bizhub 558e

bizhub 658e

bizhub 758

bizhub C227

bizhub C287

bizhub C558

bizhub C658

bizhub C659

bizhub C759

75 Max

bizhub 225i

  • Brzina A4/A3: crno-bijelo 22/8 str./min
  • Formati papira: A5-A3 i prilagođene veličine
  • Softver za upravljanje uređajima omogućava administraciju i osigurava maksimalnu dostupnost uređaja

bizhub 4000i

bizhub 4020i

bizhub 5000i

bizhub 5020i

bizhub C250i

bizhub C300i

bizhub C360i

bizhub C450i

bizhub C550i

bizhub C650i

bizhub C4050i

bizhub C3350i

bizhub C4000i

bizhub C3300i

bizhub C3320i

bizhub 185

bizhub 226

bizhub 266

bizhub 227

bizhub 287

bizhub 306

bizhub 308e

bizhub 3602P

bizhub 367

bizhub 3622

bizhub 368e

bizhub 4052

bizhub 4402P

bizhub 4422

bizhub 458e

bizhub 4702P

bizhub 4752

bizhub 558e

bizhub 658e

bizhub 758

bizhub C227

bizhub C287

bizhub C558

bizhub C658

bizhub C659

bizhub C759