PlanetPress Connect


Način da tvrtku primijete nove skupine klijenata


Rutinski zadaci, ako se obrađuju "onako kako se to oduvijek radi" i distribuiraju ručno, u većini slučajeva zahtijevaju mnogo vremena i često rezultiraju pogreškama te lako mogu uzrokovati pogreške u ispisu koje dovode do gubitka novca. Sve to još uvijek se dešava unatoč činjenici da bi komunikacija s klijentima u današnje vrijeme trebala: uzimati u obzir preferencije klijenata, smanjiti ručni rad i eliminirati ljudske pogreške – sve se to može postići učinkovitom automatizacijom ispisa. PlanetPress Connect savršen je alat za automatizaciju ispisa.


PlanetPress Connect – radni proces

PlanetPress Connect

PlanetPress Connect

Predlošci

  • Povlačenje i ispuštanje
  • Individualne konfiguracije podataka
  • Učinkovito mapiranje podataka

Automatsko postavljanje i linijska dorada

  • Potpuna kontrola značajki ispisa i rukovanja papirom
  • Automatizirana distribucija

Preuzmite brošuru kako biste imali sve informacije o aplikaciji.

PlanetPress Connect brošura (en)