PReS Connect


Optimizirano i automatizirano ispisivanje za produkcijsko tržište


Danas, potrošači žele odabrati način na koji ih se kontaktira, očekuju pristup informacijama odmah i na zahtjev, uz uvjet da upotrebljavaju uređaj po vlastitom izboru. Iako ispisani materijali još uvijek imaju značajno mjesto u službenoj komunikaciji, postoji potreba za dodatnim kanalima komunikacije.

Uspješne tvrtke moraju se prilagoditi ako žele održati i proširiti bazu klijenata. Važno sredstvo za postizanje tog cilja je kreiranje poslovne komunikacije koja ima dodatnu vrijednost i njezina distribucija u formatu koji zadovoljava preferencije primatelja. Tu na scenu stupa PReS Connect: uz optimizirani izlaz koji uključuje IPDS, aplikacija olakšava generiranje velikih količina ispisa, poruka e-pošte i web-stranica.


PReS Connect – radni proces

PReS Connect

PReS Connect

Propisi i pravila ispisivanja

  • Izbor procesa za poslovne dokumente
  • Uvjeti pokreću akcije
  • Standardni industrijski formati ispisa 

Obrada zadataka utemeljena na proizvodu

  • Dinamične rutine isporuke 
  • Komunikacija e-poštom
  • Tekstualne poruke
  • Komunikacija na mreži 
  • Poboljšana ispisna komunikacija

Preuzmite brošuru kako biste imali sve informacije o aplikaciji.

PReS Connect brošura (en)